Çevre Politikamız

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek, Ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları uygulayarak çevreye ve insana saygılı bir firma olmak , doğal kaynaklarımız , en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştrılmasını saglamak.

Dönüştürülebilir

Geri dönüştürme metotları ile doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Çevreci

En iyi teknolojileri uygulayarak, çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerini en aza indiriyoruz.

Organik

Doğa dostu üretim ile gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlıyoruz.

Kaliteli

Yeni teknolojileri takip ederek, yüksek güvenilirlikte ve kalitede üretim yapıyoruz.