Silaj Streç Film

Kuru ota nazaran besin değeri daha yüksek olan yeşil otun, şeker pancarı posasının , mısır posasının ve benzer bitkilerin bünyelerindeki glikoz ve su miktarının en ideal olduğu dönemde inarobik fremantasyona tabi tutulması amacı ile hava geçirgenliğini minimuma düşürmek için kullanılan , delinme ve uzama oranı çok yüksek olan özel streç filmlerdir. Silajlama makinelerinde kullanılır.