Solarizasyon Film

Solarizasyon film uygulaması, Güneşin ısı enerjisinden faydalanılarak topraktaki hastalık etmenlerini, zararlı böcekleri ve yabancı ot tohumlarını etkisiz hale getirmek için bir çeşit termal inaktivasyon yöntemidir. Bunun için toprak yüzeyi plastik örtülerle kaplanarak, toprağın ısınması sağlanır. Bunun sonucu oluşan yüksek ısıyla toprak kökenli hastalıklar ve yabancı otlar temizlenir böylece toprağın yapısı gelişir.

Zirai ilaç kullanımının en aza indirgenmesi sayesinde hem ekonomik hem de çevreye en az zararla ürün üretilmesini sağlayan bir yöntemdir.

İhtiyaç ve talebe göre, CO-EX 5 kat teknolojisiyle üretimi yapılmaktadır.